Զատկի և Ծառզարգարի երգեր՝ կարաոկեներ, բառեր

Զատկի և Ծառզարգարի երգեր՝ կարաոկեներ, բառեր

 1. Կարկաչա
 2. Չարկ, բոլոճիկ
 3. Զնկլիկ օրոճ
 4. Խնկի ծառը ծաղկել է
 5. Օր պար
 6. Յալալի
 7. Բարով եկար, այ զատիկ
 8. Ախ, գարուն է
 9. Ծառ ծաղկեցավ
 10. Բարի լույսի զանգեր
 11. Մեր դռանը խնկի ծառ
 12. Սուրբ Աստված
 13. Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց
 14. Հարի խնոցի
 15. Բարի հրեշտակ
 16. Գնացեք, տեսեք

 1. Կարկաչա

Կրկնակ.

Կարկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա:

Կարմիր կովեն կաթ կուզեմ,

Կարմիր կովեն եղ կուզեմ,

Սև հավեն էլ հավկիթ կուզեմ,

Կարմիր հավկիթ ներկել կուզեմ:

Կարկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա:

Կարմիր հավկիթ դուրս բերեք,

Թուխ հավի հավկիթ բերեք,

Ով որ կտա՝ թող շեն մնա,

Ով որ չտա՝ չոր չորանա:

Կարկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա:

Ով որ չտա իմ հավկիթներ՝

Մուկն ու կատուն իրենց թթուն,

Ով որ ընձի հավկիթ կտա,

Աստված նրան հազար թող տա:

Կարկաչա, կարկաչա,

Կարինկաչա, կարկաչա,..

 

2.Չարկ, բոլոճիկ

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: – 2անգամ

 

Ճաշիկ, դու պաղի,

Սարակ դու քաղի:

 

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: – 2անգամ

 

Զատկե զատիկ է,

Նավակատիկ է:

 

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: – 2անգամ

 

Զատկե զատիկ է,

Չամչե հատիկ է:

 

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: – 2անգամ

 

Զատկի ձուն ներկի,

Դրկիցին տվի:

 

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: – 2անգամ

 

3.Զնկլիկ օրոճ

Զնկլիկ, օրոճ եմ շարե,

Զնկլիկ, գոտիս եմ կարե,

Զնկլիկ, պատը ծագեցին,

Զնկլիկ, հարսին հանեցին:

 

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն:

 

Հարսին հանին քողերով,

Զնկլիկ, կարմիր սոլերով,

Զնկլիկ, նախշուն թաթերով,

Զնկլիկ, դեղին մոմերով:

 

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն:

 

Հավարն հասավ վերին թաղ,

Հարսնառն էկավ փախեփախ,

Հարսին առան ու տարան,

Տարան հարի Ապարան:

 

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, փող տանին, Զատկին կբերեն:

 

 

4. Խնկի ծառը ծաղկել է

 

Խնկի ծառը ծաղկել է,

Համոն տակը քնել է,

 

Խնկի ծառ, խնկի ծառ,

Խնկի ծառը Աստխո գառ:

5. Ճոր պար

 Բառեր

Օր պար, ճոր պար,
Ոսկե գնդին բարեբար,
Մեծ պապ, արի գողտուկ տար,
Շատ պզտիկ է, չէ, չենք տա:

 

Ճոր անենք, ճոր պար անենեք,
Ոսկե թախտին պար անենք,
Զատկին մենք նոր շոր կարենք,
Սա էլ մաշվի` նորն անենք:

6.Յալալի

Յալալի, Տերն հարություն է առել,
Յալալի, հավը կարմիր է ածել,
Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,
Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարին,
Յալալի, շնորհավոր նոր տարի,
Յալալի, նոր տարի ու նոր բարի:
Յալալի, ախպերս ո՞ւր է, ո՞ւր է,
Յալալի, պառկել բախչան ի քուն է,
Յալալի, նըխշուն բարձը գլխուն է,
Յալալի, ջուր վերևոքն անցել է,
Յալալի, նըխշուն բարձը թրջել է,
Յալալի, ախպորս քնից հանել է:
Յալալի, ախպեր, ելի էդ քնից,
Յալալի, գինի խմի էս գավից,
Յալալի, գինին անապակ խմի:

7.Բարով եկար, այ զատիկ

Բառեր

Տարվա մեջ ուրախալի

Դու մի հատ ես, ա՜յ Զատիկ,

Քեզ պես անուշ, քաղցր օր,

Չկա, չկա ոչ մի օր:

 

Բարով եկար, ա՜յ Զատիկ,

Գարնան սիրուն խատուտիկ:

 

Ուշ ես գալիս, շուտ գնում,

Երկու օր էլ չես մնում,

Քո կարոտը մեր սրտում

Միշտ անպակաս է մնում:

 

Բարով եկար, ա՜յ Զատիկ,

Գարնան սիրուն խատուտիկ:

8.Ախ, գարուն է

Ա՜խ, գարուն է

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 

 1. Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է:

 

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 

 1. Սարի փեշին ձնծաղիկ, գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է:

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 

 1. Հալվել է ճերմակ ձունիկ, գարուն է,

Վազել է պաղ-պաղ ջրիկ, գարուն է:

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 

 1. Վազել է պաղ-պաղ ջրիկ, գարուն է,

Լցվել է բարակ առվիկ, գարուն է:

 

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձուն է, գարուն է:

 

 

9.Ծառ ծաղկեցավ

Ծառ ծաղկեցավ

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

 

Սուրբ Գևորգի օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

 

Սուրբ Սարգիսի օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

 

10.Բարի լույսի զանգեր

Բառեր

 

Բարի լույսի զանգեր զարկին

Զընգզընգալեն անու՜շ, անու՜շ,

Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին

Ճըղճըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

 

Առուն հովտեն փախուստ կտա

Գըլգըլալեն անու՜շ, անու՜շ,

Բարակ հովը կըշընկշընկա

Զըլզըլալեն անու՜շ, անու՜շ:

 

Երամ կապած կռունկն եկավ

Կըռկըռալեն անու՜շ, անու՜շ,

Տաղ կըկարդա քարեն կաքավ

Կըղկըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

 11. Մեր դռանը

Բառեր

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Գյուլում ջան,
Ձեր դռանը խընկի ծառ,
Գյուլում ջան,
Խնկենին ա բերել բար,
Գյուլում ջան,
Իմ խորոտիկ, պըզտիկ յար,
Գյուլում ջան։

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Նախշուն բլբուլ վրեն թառ,
Երթար ու գար, շորոր տար,
Սիրուն յարին օրոր տար։

    12. Սուրբ, Աստված

Սուրբ Աստվախ, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ

Որ հարյար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ

 13.Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց.
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

  14.Հարի խնոցի

Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի,

Ունկդ բարակ, խնոցի,

Մեջդ կարագ, խնոցի:

Փլավ կեփեմ՝ եղ չըկա,

Փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,

Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի:

15. Բարի հրեշտակ

   Բառեր

Բարի հրեշտակն այս առավոտ,
Թռչկոտելով անկողնուս մոտ,
«Ժպտուն, զվարթ մանկիկ,-ասաց,-
Ե՛լ և երգե Քրիստոս Հարյավ»:

 

Սիրտս լցված սուրբ հրճվանքով
Ես էլ երգեոմ թեև թոթով,
Բայց մանկական անուշ լեզվով
Քրիստոս հարյավ, Քրիստոս հարյավ:

Գնացեք, տեսեք

 

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Գրել պատասխան

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել այս HTML թագերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>