Ջրային խաղադարան

Ջրային խաղերը, որպես կրթական կարևորագույն գործիք, խթանում են  երեխայի ոչ միայն ֆիզիկական, մտավոր,  այլև հոգևոր զարգացմանը:  Ջրային խաղ-հրճվանքները բազմազան են և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ամառային դպրոցներում  հիմնական գործունեության մաս են կազմում: Կրթահամալիրում ջրային խաղային գործունեությունը բաժանվում է մի քանի խմբերի․

Ջրային, լողավազանային  խաղեր

Lողափնյա, ջրային խաղերՋրային երգ-խաղեր

Ջրային, թաց ռիթմիկ խաղեր

Ջրային խաղերը՝ ընտանեկան դպրոցներում

Ազգային, ծիսական ջրային և լողափնյա խաղեր

Ներկայացված խաղային բոլոր  փաթեթներում  ներառված են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակ-մանկավարժ-փորձագետների, սովորողների և ընտանեկան դպրոցների  աշխատանքները:

Փաթեթը կազմեց Հասմիկ Մաթևոսյանը