Խաղադարան կրտսեր դպրոցի համար

Խաղը համարվում է երեխայի հոգևոր կրթության և ֆիզիկական դաստիարակաթյան կարևորագույն գործիք, խթանում են  երեխայի ոչ միայն ֆիզիկական, մտավոր,  այլև հոգևոր զարգացմանը:  Խաղ-հրճվանքները բազմազան են և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում և կազմում են երեխայի հիմնական գործունեության մաս:

Ներկայացված խաղային բոլոր  փաթեթներում  ներառված են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակ-մանկավարժ-փորձագետների, սովորողների և ընտանեկան դպրոցների  աշխատանքները:

Փաթեթը կազմեց Հասմիկ Մաթևոսյանը